16 marca 2015

ŁEBA I OKOLICE

Okolice Łeby to niezwykle urocze miejsce. 
Niektórzy twierdzą, że to nawet najpiękniejszy odcinek polskiego Bałtyku.
Faktem jest, że ruchome wydmy, unikalna flora i fauna czynią z tego miejsca przeuroczy zakątek. Z jednej strony otwarte morze, z drugiej urokliwe jezioro Łebsko urozmaicają ten wyjątkowy krajobraz. 


Jezioro Łebsko zmienia się wraz z porami dnia i porami roku


na horyzoncie malownicze piaskowe górkirybackie sieci dodają uroku kliknij  mapkę aby powiększyćwydmy tworzą wcale urozmaicony krajobrazWydmy przemieszczają się z różną prędkością. Wydmy paraboliczne na obrzeżach wschodnich i zachodnich mają prędkość stosunkowo małą - około 3 m na rok. W środkowej części wydmy barchanowe potrafią przemieszczać się z prędkością do 9 m na rok.wilgoć i wiatr potrafią układać piasek w przedziwne rzeźby i formy ....wiatr to utalentowany twórca, artysta prawdziwy ....
okresowe jeziorka wyglądają jak oazy ...

11 marca 2015

FRANCISZEK LUDWIK NEUBURG na Dolnym Śląsku

FRANCISZEK  LUDWIK  NEUBURG  właściwie  FRANZ LUDWIG von PFALZ - NEUBURG    

To  niezwykle  barwna  i  ciekawa  postać  historyczna.


 

         Niemiecki arystokrata, biskup wrocławski i książę nyski, a równocześnie biskup Wormacji, arcybiskup Trewiru i Moguncji, pełnił również funkcje starosty generalnego Śląska, arcykanclerza Rzeszy Niemieckiej, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Pochowany w Katedrze Wrocławskiej, w Kaplicy Elektorskiej której był fundatorem (a elektorskiej, ponieważ Neuburg jako książę Palatynatu należał do grona elektorów Rzeszy). Mniej więcej tyle można przeczytać w Wikipedii...
Franciszek Ludwik von Pfalz-Rhein Neuburg urodził się 24 VII 1664 roku w Neuburgu nad Dunajem, jako syn palatyna reńskiego Filipa Wilhelma z rodu Wittelsbachów. Posiadał więc tytuł książęcy, a jego ród miał powiązania z wielkimi rodami europejskimi. Jego pierwsza siostra Eleonora była żoną cesarza Leopolda I Habsburga, druga Jadwiga Elżbieta Amalia była żoną królewicza polskiego Jakuba Sobieskiego ( syna Jana III Sobieskiego Króla Polski ), ówczesnego Pana na Oławie (8 lutego 1691 roku wyszła za mąż za królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego, syna Jana III Sobieskiego, króla Polski i królowej Marysieńki. Jej mąż był wcześniej zaręczony z Ludwiką Karoliną Radziwiłłówną, która jednak poślubiła brata Jadwigi Elżbiety – Karola III Filipa, księcia Neuburga) . Natomiast dwaj bracia byli biskupami Wormacji oraz Augsburga, sam zaś Franciszek Ludwik został biskupem wrocławskim już w wieku zaledwie 19 lat,  zastępując swojego, zmarłego w 24 roku życia, brata Wolfganga.

 
Siostry Eleonora i Elżbieta (Sobieska)

Już jako dziecko przebywał na dworze cesarskim w Wiedniu, gdzie oswajał się z manierami i etykietą dworską, których nabycie w znakomity sposób ułatwiły mu dalszą karierę. Przygotowanie do pełnienia wyższych urzędów duchownych otrzymał bardzo staranne, zarówno intelektualne jak i moralno – duchowne, początkowo w swym zamku Neuburg nad Dunajem, później u jezuitów w Dűseldorfie.  W czternastym roku życia otrzymał niższe świecenia kościelne. W 1683 roku został jednogłośnie wybrany nowym biskupem wrocławskim, a co za tym idzie, księciem nysko-otmuchowskim (ponieważ każdy nowo wybrany biskup wrocławski zostawał automatycznie władcą Księstwa Nyskiego). Rządy księcia-biskupa jak dotąd są najdłuższymi rządami w diecezji jaki w księstwie ponieważ trwały 49 lat . 
Po śmierci  brata Ludwika Antoniego w 1699 roku został wielkim mistrzem Zakonu Niemieckiego z siedzibą w pobliskim Bruntalu. 
Był wielkim miłośnikiem i mecenasem sztuki na całym Śląsku. Na jego dworze działało wielu  ( w liczbie około stu ) artystów zasłużonych dla Śląska , którym powierzał wykonanie swoich fundacji , które w większości przetrwały po dziś dzień. Wśród tych wielkich artystów znaleźli się m.in. Friedrich Bernhard Werner słynny śląski topograf i rytownik twórca "Topografii Śląska", Michael Willmann najznamienitszy z malarzy, Karol Dankwart, bracia Feliks i Tomasz Schefflerowie, Franciszek de Backer i  Jan Józef Weiss , Michał Klein oraz Krzysztof Tausch znani architekci. Spuścizna po jego mecenacie jest ogromna, w największej ilości spotykana na ziemi nyskiej oraz we Wrocławiu. Do najważniejszych należą :
Pałac Biskupi w Nysie, kościół św. Piotra i Pawła (bożogrobców) wraz z przyległym klasztorem w Nysie, kościół św. Mikołaja w Otmuchowie, Dolny Zamek w Otmuchowie, pałacyk myśliwski w Zwierzyńcu, akademia jezuicka (późniejsza Leopoldina) we Wrocławiu, wraz z kościołem uniwersyteckim , czy budynek dawnego sierocińca na Tumskim Ostrowiu. Ponadto miasto Nysa zawdzięcza jemu piękną, stylizowaną na rzymską fontannę Trytona. 
Ciekawostką samej katedry wrocławskiej jest to, że w sąsiadującej poprzez kaplicę Mariacką  kaplicy św. Elżbiety pochowany jest równie wielki arystokrata i mecenas sztuki kardynał Fryderyk Heski - również wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego...
 Katedra Wrocławska, Kaplica Elektorska

W supraportach czterech portali w kaplicy umieszczono medaliony z wyobrażeniami Śmierci, Sądu Bożego, Nieba i Piekła
Katedra Wrocławska, Kaplica Elektorska
Centralny fresk na sklepieniu kopuy przedstawia  scenę "Buntu i Strącenia Aniołów"
W ołtarzu kaplicy nad tabernakulum Arka Przymierza umieszczona centralnie, w asyście Mojżesza i Aarona. Promienie blasku otaczają liczne putta
  Katedra Wrocławska, Kaplica Elektorska - obraz z wizerunkiem elektora

Zmarł 18 kwietnia 1732 roku we Wrocławiu. Pochowany został w Katedrze Wrocławskiej w Kaplicy Elektorskiej. Kaplicę projektował Johann Bernard Fischer von Erlach. Wystrój rzeźbiarski kaplicy jest dziełem Ferdynanda Maksymiliana Brokofa z Pragi, kamieniarkę wykonały warsztaty Kaspra Herberga i Jana Adama Karingera z Wrocławia, sztukaterię Santino Bussi z Wiednia. 
Cały swój majątek zapisał w testamencie na cele charytatywne.

zobacz też :