17 marca 2017

STAWY MILICKIE_WOKÓŁ STAWU NIEZGODA

 WĘDRÓWKI  PIESZE  PO  DOLINIE  BARYCZY  I  STAWACH  MILICKICH

Kolejna wędrówka zaprowadziła mnie do wsi Niezgoda i nad staw o tej samej nazwie. Niezgoda to myląca nazwa (na szczęście). Wioska jest piękna i malownicza, bardzo zadbana. Widać od razu że ludzie żyją to w zgodzie - na przekór nazwie. Zachowało się kilka starych domów i całych zagród. Niektóre okres świetności mają już za sobą, inne przeżywają drugą młodość za sprawą nowych właścicieli.
        
Stawy Milickie, wieś Niezgoda

Stawy Milickie, wieś Niezgoda
Stare zagrody i pojedyncze domostwa to ocalałe relikty z przełomu XIX-XX w. Są tu też bardzo nowoczesne domostwa, piękne i zadbane ale te najstarsze noszą w sobie "ducha historii" ...
Stawy Milickie, wieś Niezgoda

Stawy Milickie, wieś Niezgoda

Wczesne przedwiośnie nie jest może najlepszą porą na robienie zdjęć o tematyce ptasiej, czy wodnej. Jest mało światła, kolory po zimie są szare i wypłowiałe, a z drugiej strony dużo więcej widać z  braku bujnej zieleni i wysokich szuwarów. Natomiast to świetny czas na wędrowanie - nie ma upałów, nie ma komarów, nie ma turystów...
Trasa wokół Stawu Niezgoda to 8,5 km i zajmuje - w zależności od zainteresowań przyrodniczych - od 2 do 4 godzin. Nie ma po drodze zagospodarowanych miejsc odpoczynku. Około 200 m od parkingu przy stawie znajduje się czatownia - wygodne schronienie dla porannych obserwatorów i fotografów ptactwa wodnego. Sam staw istnieje w tym miejscu już od XVI wieku. Początkowo był to jeden duży akwen, przedzielony został groblą w XX wieku. Wokół stawu rośnie sporo starych, majestatycznych drzew, przeważnie dębów ale są też inne gatunki.
                          

Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
Staw Niezgoda. Można tu zobaczyć perkozy dwuczube, łabędzie nieme, głowienki, łyski, czaple i krzyżówki


Dęby to nieodłączny element krajobrazu Doliny Baryczy. Obsadzano nimi wszystkie groble. Niektóre z dębów mają po kilkaset lat, zdarzają się nawet okazy 500 letnie. To prawdziwe skarby natury. Szczęśliwie docenili to gospodarze terenu i po powojennej przerwie, w ostatnich latach wznowiono zadrzewianie grobli dębami... Na zdjęciu jeden ze starszych dębów - mocno chory
Okoliczne łąki to siedlisko wielu ciekawych gatunków floru i fauny
Kanał opaskowy. Wszędzie tam, gdzie zabrakło dębów, wolne miejsca zagospodarowały brzozy

Wzdłuż kanałów opaskowych można spotkać żeremia bobrze. Są tu dość pospolite. Na zdjęciach wyżej i niżej dobrze widoczne efekty ich gospodarowania

Nad łąkami okalającymi stawy Niezgoda często spotkać można orła bielika. Zazwyczaj krąży dość wysoko ale czasem można zobaczyć go w akcji...

Na północnym skraju stawu Niezgoda II rośnie taki ciekawy dąb wysoko porośnięty bluszczem
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
Zarośnięte trzcinami wysepki prezentują się pięknie nawet w szarościach przedwiośnia
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu

Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
Piękny kawałek nieba
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu

Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
Czaple białe i siwe. Są bardzo czujne i płoche. Nie łatwo je podejść z bliska, a z daleka zdjęcia są kiepskie....
Dębowa aleja wzdłuż północno-wschodniego  brzegu stawu
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
 Północna część stawu. W trzcinach można dostrzec niewielkiego ptaszka trzciniaka oraz usłyszeć charakterystyczny głos bąka
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
 I tym razem czaple okazały się być czujne ...

Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
 Od strony północno-wschodniej krajobrazy są bardziej urozmaicone
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu

Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
 Malownicze brzozy urozmaicają krajobraz
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
Wyspy powstałe na stawie to sztuczne usypiska ziemi wydobytej podczas pogłębiania stawu. Następnie zagospodarowane przez przyrodę stały się ostoją i siedliskiem licznych gatunków ptactwa wodnego
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu

Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
 W pierwszych dniach marca ptaków jeszcze mało. Cicho tu i spokojnie
Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu

Wreszcie znalazłem fotogeniczne szuwary

Stawy Milickie, staw Niezgoda na przedwiośniu
Staw Niezgoda II widok od wschodu

zobacz też: